O nas

PREDSTAVITEV KLUBA:

Vaterpolo klub Nova Gorica je športno društvo, ki je bilo ustanovljeno in registrirano marca 1995.

 

ZGODOVINA KLUBA:

Zgodovina vaterpolo kluba sega v leto 1995. Tega leta natančneje 17.3.1995 se je odvil ustanovni občni zbor.

Ustanovitelji vaterpolo kluba Nova Gorica so:

- Moderc Zoran,

- Vodopivec Miha,

- Matej Koder,

- Jan Matjaž,

- Valentinčič Blaž,

- Koder Tomaž,

- Velikonja Miha,

- Vičič Vojko,

- Vičič Severin,

- Slokar Saša,

- Slokar Tomaž.

Vaterpolo klub Nova Gorica nadaljuje tradicijo vaterpolo kluba Partizan Renče

 

ORGANI IN DELOVANJE KLUBA:


Aktivni izvoljeni in potrjeni organi kluba so:

Predsednik:Severin Vičič.

Člani izvršnega odbora: Matej Koder – tajnik, Alenka Cotič – blagajnik, ter Tomaž Koder in Luka Kulot člana.

Člani nadzornega odbora: Domen Mozetič, Gregor Mozetič in Žiga Frantar.

Člani disciplinske komisije: Eva Potočnik, Marko Mahkovič in Matej Žgavc.

 

Za več informacij o delovanju kluba, ter rezultatih iz preteklih let so vam spodaj na voljo Bilteni izpred zadnjih 3 let.Bilten-2010(pdf)

Bilten-2011(pdf)

Bilten-2014(pdf)

Pristopna izjava(pdf)

 

DOHODNINA:

Vaterpolo Klub Gorica mladi se nahaja na seznamu upravičencev do namenitve dela dohodnine iz naslova donacij. Uredba o namenitvi dela dohodnine davčnim zavezancem omogoča, da 1,0 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo za financiranje nevladnih organizacij in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

V društvu bomo zbrana sredstva iz naslova dohodnin tako kot do sedaj, namenili za izvedbo vseh tekmovalnih programov, treningov za mlade ter drugih aktivnosti.

Zato nam VAŠA POMOČ POMENI OGROMNO!

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. Takšna donacija za vas ne predstavlja nobenega stroška.

Najbolj preprost način za odmerjanje dohodnine je preko spletne strani Olimpijskega komiteja Slovenije, obrazec pa lahko najdete na https://www.olympic.si/podarim

Elektronski obrazec izpolnite s svojimi podatki ter v polji za doniranca pod »ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE« izberete VATERPOLO KLUB GORICA 11845180 in izberete % donacije, ki nam jo želite podariti (največ 1 %).

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko davčni zavezanec odda:

·         Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja eDavki:

·         z digitalnim potrdilom na TEJ POVEZAVI (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEdavkiPortal%2fPersonalPortal%2fPages%2fStartPage%2fStartPage.aspx)

·         z uporabniškim imenom na TEJ POVEZAVI (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEdavkiPortal%2fPersonalPortal%2fPages%2fStartPage%2fStartPage.aspx ) na spletni strani se za prvo prijavo vnese davčna številka in elektronski naslov, na katerega se nato prejme geslo za dostop; zahtevan je še vnos številke z dokumenta IID (Informativni izračun dohodnine), ki ga zavezanec prejme vsako leto. Pri vsaki naslednji prijavi se vnese samo davčna številka in geslo.;

·         preko mobilne aplikacije;

·         Osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu;

Dostop do spletnega obrazca:OBRAZEC